Kawamura Electric Intl (Shanghai) Inc.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Main Products

MCCB
ELCB
MCB
ELB
27,57 US$ - 60,65 US$/Cái
20 Cái(Min. Order)
110,28 US$ - 242,61 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
275,69 US$ - 476,38 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
148,87 US$ - 286,72 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
33,08 US$ - 82,71 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
25,00 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
50,00 US$/Bộ
500 Bộ(Min. Order)
6,27 US$ - 6,60 US$/Pon
1000 Pon(Min. Order)
55,00 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
3,16 US$/Pon
1000 Pon(Min. Order)
7,20 US$ - 8,60 US$/Pon
2000 Pon(Min. Order)
25,00 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
60,00 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Liwei Ouyang
Loading
Joyce Chen
Loading