Kawamura Electric Intl (Shanghai) Inc.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $51,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Main Products

MCCB
ELCB
MCB
ELB
27,57 US$ - 60,65 US$/Cái
20 Cái(Min. Order)
110,28 US$ - 242,61 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
275,69 US$ - 476,38 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
148,87 US$ - 286,72 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
33,08 US$ - 82,71 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
10 Cái(Min. Order)
6,27 US$ - 6,60 US$/Pon
1000 Pon(Min. Order)
2000 Cái(Min. Order)
3,16 US$/Pon
1000 Pon(Min. Order)
7,20 US$ - 8,60 US$/Pon
2000 Pon(Min. Order)
1000 Cái(Min. Order)
50 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Liwei Ouyang
Loading
Joyce Chen
Loading